Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 A magyarországi görögök múltjáról és jelenéről Papadopulosz Filipposz Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából Ουγγρική Λαογραφική Εταιρεία ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
2 Emberi sorsok a görög történelem sodrában Papadopoulosz Filippos Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából Ουγγρική Λαογραφική Εταιρεία ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ, ΓΛΩΣΣΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3 A magyarországi görög kisebbség szocio-kultúrális jellegzetességei Szidiropulosz Archimédesz Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából Ουγγρική Λαογραφική Εταιρεία ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
4 Z badań nad kulturą ludową emigrantów greckich na Dolnym Śląsku Hofman-Liandzis Krystyna, Pudlo Kazimierz Zeszyty Etnograficzne Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
5 Kirekesztve: interjú egy görög származású asszonnyal Katalin Tardos Rejtőzködő jelen : tanulmányok Ferge Zsuzsának Hilscher ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ, ΕΘΝΟΤΗΤΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
6 Görög kisebbségek Magyarországon Archimedesz Szidiropulosz Néprajzi Hírek ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
7 "...hát megleltem hazámat"? Szidiropulosz Archimedesz Ifjúsági Szemle ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
8 Beloiannisz már nem a régi Ildikó Tóth Sz. Ifjúsági Szemle ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΧΩΡΙΟ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
CSV