Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 A magyarországi görög kisebbség szocio-kultúrális jellegzetességei Szidiropulosz Archimédesz Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából Ουγγρική Λαογραφική Εταιρεία ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
2 Δημογραφική-κοινωνική προσέγγιση της κοινότητας των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία τη δεκαετία του ‘60 Τσίβος Κώστας Έπεα πτερόεντα - Růženě Dostálové k narozeninám HOST ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΚΚΒ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
3 Imigranti z Řecka v českém pohraničí Heroldová Iva Zpravodaj ΚSVI ÚEF Československé akademie všd ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
4 O osadnictwie Greków i Macedończyków na Ziemiach Odzyskanych po II wojnie światowej Chodubski Andrzej, Knopek Jacek PRZEMIANY SPOŁECZNE, KWESTIE NARODOWOŚCIOWE I POLONIJNE Εκδοτικός Οίκος Adam Marszałek ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
5 Uchodźcy greccy w Polsce Araszkiewicz Aleksander Maludzińska Elżbieta Dialog nr 13 Polsko- Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
6 Konflikty w środowisku emigrantów greckich zamieszkujących na terenie powiatu Ustrzyki Dolne w świetle akt partyjnych Stanisław Dobrowolski PraceHistoryczno-Archiwalne ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
7 Emigranci greccy w Krajach Demokracji Ludowej Wojecki Mieczysław Przeglad Geograficzny ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
8 Osadnictwo ludności greckiej na Ziemi Lubuskiej Wojecki Mieczysław Studia Zachodnie ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
9 The Greek Political Refugees in the People's Republic of Bulgaria Tsekou Katerina Acta Universitatis Carolinae - Studia Territorialia ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΔΟΜΕ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
10 Memories: Three Generations of Political Refugees Michailidis Thanasis Acta Universitatis Carolinae - Studia Territorialia ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΚΚΕ, ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ, ΜΝΗΜΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
11 Grecy i Macedończycy w Polsce 1948-1993 Kazimierz Pudło Sprawy Narodowościowe ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
12 Řecká rodina v českém prostředí Danielidu Sofia, Maňas Jaroslav Zpravodaj ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
13 Řecká etnická skupina v Československu Botu Antula Český lid ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
14 Görög kisebbségek Magyarországon Archimedesz Szidiropulosz Néprajzi Hírek ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
15 "...hát megleltem hazámat"? Szidiropulosz Archimedesz Ifjúsági Szemle ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
16 Beloiannisz már nem a régi Ildikó Tóth Sz. Ifjúsági Szemle ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΧΩΡΙΟ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
17 Emigráció és repatriálás Szidiropulosz Archimedes Valóság ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
18 M.O.L. 288/ 32 άγνωστος άγνωστος 01 Ιανουάριος 1964
CSV