Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Δημογραφική-κοινωνική προσέγγιση της κοινότητας των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία τη δεκαετία του ‘60 Τσίβος Κώστας Έπεα πτερόεντα - Růženě Dostálové k narozeninám HOST ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΚΚΒ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
2 Борбата на Българска Комунистическа Партия за бойното сътрудничество на българския народ със съседните балкански народи против хитлеристките окупатори, (1941-1944г) Горненски Никифор П. Военен Исторически Сборник ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΚΚΒ, ΚΚΓ, ΚΚΕ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, ΣΟΦΙΑ
3 Fond 1, opis 7, a.e. 1918 ΚΚΒ ΚΚΓ
4 Fond 1, opis 7, a.e. 1418 Κεντρική Επιτροπή ΚΚΓ Κεντρική Επιτροπή ΚΚΒ
5 Fond 1, opis 7, a.e. 1365 Grozev
6 KMF 18, 893/5 Baranov Ζαχαριάδης
7 Fond 1, opis 7, a.e. 989 Cervenkov Dimitrov
8 Fond 1, opis 7, a.e. 989 Dimitrov Cervenkov
9 Fond 1, opis 7, a.e. 1028 Dimitrov Ιωαννίδης
10 KMF 18, 893/1 Dimitrov Ζαχαριάδης
11 Fond 1, opis 7, a.e. 676 Kolev Ιωαννίδης
12 Fond 1, opis 32, a.e. 37 Πολιτικό Γραφείο ΚΚΒ Chr. Kalajdziev – K. Stojcev
13 Fond 1, opis 7, a.e. 1370 Georgescu Ganev
14 Fond 1, opis 7, a.e. 1370 Ganev Teohari Georgescu
15 Fond 1, opis 7, a.e. 1372 Kisinevskij Ganev
16 Fond 1, opis 7, a.e. 1372 Ganev Kisinevskij
17 Fond 1, opis 7, a.e. 1394 Κεντρική Επιτροπή ΚΚΒ Ζαχαριάδης
CSV