Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Δημογραφική-κοινωνική προσέγγιση της κοινότητας των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία τη δεκαετία του ‘60 Τσίβος Κώστας Έπεα πτερόεντα - Růženě Dostálové k narozeninám HOST ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΚΚΒ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
2 Борбата на Българска Комунистическа Партия за бойното сътрудничество на българския народ със съседните балкански народи против хитлеристките окупатори, (1941-1944г) Горненски Никифор П. Военен Исторически Сборник ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΚΚΒ, ΚΚΓ, ΚΚΕ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, ΣΟΦΙΑ
3 KMF 18, 893/5 Baranov Ζαχαριάδης
4 Fond 1, opis 7, a.e. 989 Cervenkov Dimitrov
5 Fond 1, opis 7, a.e. 989 Dimitrov Cervenkov
6 Fond 1, opis 7, a.e. 1028 Dimitrov Ιωαννίδης
7 KMF 18, 893/1 Dimitrov Ζαχαριάδης
8 Fond 1, opis 7, a.e. 676 Kolev Ιωαννίδης
9 Fond 1, opis 32, a.e. 37 Πολιτικό Γραφείο ΚΚΒ Chr. Kalajdziev – K. Stojcev
10 Fond 1, opis 7, a.e. 1370 Georgescu Ganev
11 Fond 1, opis 7, a.e. 1370 Ganev Teohari Georgescu
12 Fond 1, opis 7, a.e. 1372 Kisinevskij Ganev
13 Fond 1, opis 7, a.e. 1372 Ganev Kisinevskij
14 Fond 1, opis 7, a.e. 1394 Κεντρική Επιτροπή ΚΚΒ Ζαχαριάδης
15 Fond 1, opis 7, a.e. 1918 ΚΚΒ ΚΚΓ
16 Fond 1, opis 7, a.e. 1418 Κεντρική Επιτροπή ΚΚΓ Κεντρική Επιτροπή ΚΚΒ
17 Fond 1, opis 7, a.e. 1365 Grozev
CSV