Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Sympatie polityczne Greków urodzonych w Polsce a pamięć o PRL / Political affinities of Polish - born Greeks and the legacy of Communist Poland Mycielska-Środoń Maria Studia Humanistyczne AGH 2011

Κύριος άξονας του άρθρου είναι ο προσδιορισμός των πολιτικών προτιμήσεων των απογόνων των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων. Μέσω κοινωνικής έρευνας, αναλύονται οι παράγοντες που επεξηγούν τη διαφοροποίηση των τοποθετήσεων τους σε θέματα όπως η...

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΒΟΛΙΝ, ΜΥΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ