Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 O osadnictwie Greków i Macedończyków na Ziemiach Odzyskanych po II wojnie światowej Chodubski Andrzej, Knopek Jacek PRZEMIANY SPOŁECZNE, KWESTIE NARODOWOŚCIOWE I POLONIJNE Εκδοτικός Οίκος Adam Marszałek ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
2 Sympatie polityczne Greków urodzonych w Polsce a pamięć o PRL / Political affinities of Polish - born Greeks and the legacy of Communist Poland Mycielska-Środoń Maria Studia Humanistyczne AGH ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΒΟΛΙΝ, ΜΥΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
3 Uchodźcy greccy w Polsce Araszkiewicz Aleksander Maludzińska Elżbieta Dialog nr 13 Polsko- Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
4 Konflikty w środowisku emigrantów greckich zamieszkujących na terenie powiatu Ustrzyki Dolne w świetle akt partyjnych Stanisław Dobrowolski PraceHistoryczno-Archiwalne ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
5 Greek refugees in the Bieszczady Mountains. Process of adaptation and integration / Osady greckich uchodźców w Bieszczadach Biernacka Maria Ethnologia Polonica ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
6 Ludność grecka w Polsce Ludowej Wojecki Mieczysław Przeglad Geograficzny ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
7 Emigranci greccy w Krajach Demokracji Ludowej Wojecki Mieczysław Przeglad Geograficzny ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
8 Osadnictwo ludności greckiej na Ziemi Lubuskiej Wojecki Mieczysław Studia Zachodnie ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
CSV