Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Trzydziestolecie pobytu w Polsce uchodźców politycznych z Grecji i działalność ich związku im. Nikosa Belojannisa (wybrane problemy) Terzudis Christos RocznikDolnośląski ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ
2 Imigranti z Řecka v českém pohraničí Heroldová Iva Zpravodaj ΚSVI ÚEF Československé akademie všd ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
3 Történetek és néprajzi vonatkozások a Fejér megyei görög emigrációs községben Gyula Vargha László Επιθεώρηση Νομού Fejér ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ, ΧΩΡΙΟ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
4 Domovy řeckých dětí v Československu Botu Antula, Konečný Milan Acta Universitatis Carolinae - Studia Territorialia ΕΒΟΠ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
5 Řecká etnická skupina v Československu Botu Antula Český lid ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
6 The Educational and Social Policy of Political Refugees in the former Czechoslovakia Bontila Maria Acta Universitatis Carolinae - Studia Territorialia ΕΒΟΠ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
7 Sympatie polityczne Greków urodzonych w Polsce a pamięć o PRL / Political affinities of Polish - born Greeks and the legacy of Communist Poland Mycielska-Środoń Maria Studia Humanistyczne AGH ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΒΟΛΙΝ, ΜΥΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
CSV