Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców Syrnyk Jarosław Rozpracowanie środowiska greckiego i macedońskiego na Dolnym Śląsku przez organy bezpieczeństwa w latach 1949-1989 Instytut Pamięci Narodowej (IPN) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2 O osadnictwie Greków i Macedończyków na Ziemiach Odzyskanych po II wojnie światowej Chodubski Andrzej, Knopek Jacek PRZEMIANY SPOŁECZNE, KWESTIE NARODOWOŚCIOWE I POLONIJNE Εκδοτικός Οίκος Adam Marszałek ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
3 „PRZYBYSZE”. Dokumenty do dziejów uchodźców Politycznych z Grecji w zbiorach Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu Słabig Arkadiusz Słupskie Studia Historyczne ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
4 Uchodźcy greccy w Polsce Araszkiewicz Aleksander Maludzińska Elżbieta Dialog nr 13 Polsko- Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
5 Szkolnictwo Uchodźców Politycznych z Grecji w Polsce po roku 1950 Wojecki Mieczysław Rocznik Lubuski ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
6 Emigranci greccy w Krajach Demokracji Ludowej Wojecki Mieczysław Przeglad Geograficzny ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
7 Osadnictwo ludności greckiej na Ziemi Lubuskiej Wojecki Mieczysław Studia Zachodnie ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
8 Grecy i Macedończycy w Polsce 1948-1993 Kazimierz Pudło Sprawy Narodowościowe ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
9 W stylu (nie tylko) greckim Wysocka Dorota Przegląd prawosławny ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
10 Uchodźcy polityczni z Grecji w województwie szczecińskim w dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1964-1976 S³abig Arkadiusz Przegląd Zachodniopomorski ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
CSV