Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Collective Memory, National Identity, and Ethnic Conflict. Greece, Bulgaria and the Macedonian Question Roudometof Victor Praeger ΑΘΗΝΑ, ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΣΟΦΙΑ
2 Truce in the Balkans Barker Elisabeth Marshall ΑΘΗΝΑ, ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΣΟΦΙΑ
3 Коммунистическая Партия Греции. Актуальные вопросы идеологии, политики и внутренней истории Улунян Акоп Фонд Греческих Ишледовании ΑΡΧΕΙΑ, ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΕΣΣΔ, ΚΚΕ, ΣΟΦΙΑ
4 Εμφύλιος πόλεμος. Έγγραφα από τα γιουγκοσλαβικά και βουλγαρικά αρχεία Κόντης Βασίλειος, Σφέτας Σπυρίδων Παρατηρητής ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΣΟΦΙΑ
5 България и Гърция от разрив към помирение 1944-1964 Даскалов Георги Университетско издателство ˝Св. Климент Охридски ˝ ΑΘΗΝΑ, ΑΡΧΕΙΑ, ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΣΣΔ, ΚΚΒ, ΣΟΦΙΑ
6 България и Източна Европа Баева Искра ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΟΦΙΑ
7 Победителите и България 1939-1945 Калинова Евгения2004 Университетско издателство ˝Св. Климент Охридски ˝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΕΣΣΔ, ΗΠΑ, ΣΟΦΙΑ
8 Политическият живот в България 1944-1948 Исусов Мито ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΟΦΙΑ
9 САЩ и България 1919-1989. Политически отношения Тошкова Витка ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΗΠΑ, ΣΟΦΙΑ
10 Ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα, οι διεθνείς διαστάσεις Μπάεφ Ιορντάν Φιλίστωρ ΑΘΗΝΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΒ, ΚΚΕ, ΣΟΦΙΑ
11 Източна Европа. Идеи, конфликти, митове Баева Искра ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΟΦΙΑ
12 Морето в международните отношения и външната политика на България 1944 - 1949 г. Кръстева Мариана Морски свят ΑΘΗΝΑ, ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΣΣΔ, ΣΟΦΙΑ
13 Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944-1955). Лекционен курс Баева Искра, Калинова Евгения ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΟΦΙΑ
14 България в политшката на великите сили 1939-1947 Емануилов Емануил ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΟΦΙΑ
15 Второто пpавителството на Отечествения Фронт Минчев Минчо ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΚΚΒ, ΣΟΦΙΑ
16 От надежда към разочарование. Идеята за федерацията в Балканския югоизток (1944-1948 г.) Лалков Милчо ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΛΙΝ, ΤΙΤΟ
CSV